Ohjeet Filla&Rillan käyttöön

Filla&Rillan perustiedot: 

Tavoite: 

Lapset oppivat turvalliseen pyöräilyyn liittyviä tietoja, taitoja ja asenteita (mm. pyöräilyn turvavarusteet, pyöräilyn liikennesäännöt, ennakointi ja tarkkaavaisuus pyöräillessä). 

Tarvikkeet: 

tietokone tai tabletti 

Työskentely: 

Yksin tai pareittain. Pareittain työskennellessä lapset voivat keskustella ja miettiä yhdessä tehtävien oikeita vastauksia. 

Eteneminen: 

Filla&Rilla koostuu tasoista 1, 2, 3 ja 4. Suositus on, että Filla&Rillaa suoritetaan yksi taso/lukuvuosi 3.luokalta alkaen.  

Mikäli Filla&Rillan suorittaminen aloitetaan myöhemmin kuin 3.luokalla, kannattaa tasojen suoritus aloittaa tasosta 1.  

Aktiivinen työskentelyaika/ lukuvuosi:

Yhteen lukuvuositasoon sisältyy neljä erillistä oppimisosiota. Osiot kannattaa suorittaa yksi kerrallaan. Yhden oppimisosion suorittamiseen kuluu  

aikaa noin 20 minuuttia. Kokonaisen lukuvuositason suorittamiseen kuluu aktiivista työskentelyaikaa noin 1 tuntia ja  

20 minuuttia.  

 Jokainen taso sisältää kaksi bonusosiota. Bonusosiot ovat lisätehtäviä, joiden tehtävät tukevat jo aiemmin opittuja asioita.  

 

Filla&Rillan opetuskäytön ennakkovalmistelut   

Filla&Rillan käyttö ei vaadi tunnuksia eikä kirjautumista. Ennen kuin lapset aloittavat Filla&Rillan käytön, tee seuraavat ennakkovalmistelut:  

 1. Tutustuta lapset oppimisympäristön hahmoihin eli Fillaan ja Rillaan lyhyen videon avulla.  
 2. Tutustuta lapset Filla&Rillan demon avulla oppimisympäristön tehtäviin ja siihen, miten oppimisympäristössä toimitaan.  Opeta demon avulla lapsille seuraavat asiat:   
 • Fillla&Rillan kukin tehtävä sisältää yleensä aina kaksi tehtäväosiota. Kerro lapsille, että molemmat tehtäväosiot tulee tehdä ja tarkistaa (esim. demon 1. tehtävässä on kuvatehtävä ja kysymystehtävä).  
 • Kerro, että tehtävien tekstit kertovat, mitä tehtävissä tulee tehdä. Ohjeet kannattaa lukea tarkkaan ja käyttää vain oppimisympäristön painikkeita.   
 • Kerro, että yhden oppimisosion kaikki tehtävät tulee tehdä yhdellä kertaa.  
 • Kerro, että pelin aikana ei kannata koskaan painaa internetselaimen takaisin – tai päivitä -painiketta (vasen yläreuna), sillä muuten sivu nollaa lapsen pelitilanteen ja lapsen tulee aloittaa tason pelaaminen alusta. Samasta syystä internetselainta ei kannata myöskään sulkea kesken pelaamisen. 

 Ps. Mikäli haluat, tulosta tai tilaa lapsille Filla&Rilla-passit, joihin oppilaat voivat kirjata muistiinpanoja eri osioista (tulosta passit kaksipuoleiseksi lyhyen sivun kautta ympäri). Tulostus onnistuu täältä Filla&Rilla-passi tasoille 1 ja 2, Filla&Rilla-passi tasoille 3 ja 4 ja tilaus täältä. 

Ohje Filla&Rillan opetuskäyttöön 

 1. Pyydä lapsia avaamaan internetselain (esim. Google Chrome). Suosittelemme uusimpien selainversioiden käyttöä. 
 2. Pyydä lapsia menemään verkkosivulle fillarilla.fi ja painaamaan vihreää laatikkoa, jossa lukee SIIRRY TEHTÄVIIN. 
 3. Kun kaikki oppimisosion tehtäväsivut on tehty, oppimisympäristö pyytää lasta kirjoittamaan nimensä ja lataamaan itselleen todistuksen. Päätä etukäteen ohjeistatko oppilaita tallentamaan tai tulostamaan todistuksen. Todistukseen on kirjattu tehtäviä kotona tai koulumatkalla tehtäviksi. Osa todistuksien tehtävistä on tarkoitus tehdä huoltajan kanssa. Todistukset kannattaakin pyytää viemään kotiin nähtäväksi.  
 4. Jos lapsille jää aikaa, he voivat suorittaa kyseisen tason bonusosioita. Bonusosioita löytyy kustakin lukuvuositasosta kaksi kappaletta.  
 5. Jokaisen opiskelutuokion eli osion suorittamisen jälkeen on hyvä jättää hetki aikaa loppukeskustelulle. Millaisia asioita osiossa opetettiin? Mitä lapset oppivat? Tuntuiko joku asia lapsista vaikealta tai yllättävältä? Mikä oli mielenkiintoisin tehtävä? Millaisia tehtäväehdotuksia todistuksessa luki?  Lisäksi lapsia on hyvä kannustaa pyöräilemään vapaa-ajalla, sillä opitut asiat jäävät paremmin lasten mieliin, kun he kertaavat niitä liikenteessä. Kenties voitte myös järjestää pyöräilyretken vaikkapa läheiselle liikuntapaikalle tai kirjastoon, jolloin pyöräilyä tulee harjoiteltua myös koulupäivän aikana.

Mukavia ja opettavaisia hetkiä digitaalisen oppimisympäristön parissa! 

 

Tekniset suositukset 

Filla&Rilla toimii kunnolla vain, jos kaikki evästeet hyväksytään. 

Filla&Rillaa voi käyttää tabletilla ja tietokoneella sekä kaikilla yleisimmillä selainohjelmilla. Filla&Rilla toimii myös kännykällä, mutta kovin pienellä ruudulla kaikki tehtävät eivät välttämättä näy hyvin. 

Suosittelemme, että käytät uusimpia selainversioita. 

Varmista myös, että internet-yhteys on vahva, jotta oppimisympäristön kuvat ja videot latautuvat niin kuin pitää. 

Mikäli haluat, että Filla&Rillan tehtävän molemmat tehtäväosiot näkyvät yhdellä silmäyksellä, voit pienentää ruutua.  Ruudun pienennys onnistuu näin: 

 • Paina Chrome-selaimen oikeassa yläkulmassa olevaa kolmea pistettä ja mene kohtaan ”Lähennä”. Paina sitten miinus -painiketta.    
 • Paina Firefox-selaimen oikeassa yläkulmassa olevaa kolmea viivaa ja me kohtaan ”Sivun suurennus”. Paina sitten miinus -painiketta.  
 • Ruudun pienentäminen toimii usein myös painamalla ctrl-nappia samanaikaisesti miinus- painikkeen kanssa.