Ohjeet Filla&Rillan käyttöön

Tasot

Filla&Rillassa on neljä päätasoa, jolla jokaisella on neljä oppimisosiota ja lisäksi bonusosioita. Filla&Rillassa on myös omat osiot ajotaitoharjoittelulle ja virtuaalitodellisuuden hyödyntämistä tukeville tehtäville.

Tasojen soveltuvuus eri luokka-asteille:

Tasot 1 & 2: 3. – 4. luokkien oppilaille,

Tasot 3 & 4: 5. – 6. luokkien oppilaille

Jos Filla&Rillaa ei ole käytetty aiemmin, on suositeltavaa suorittaa tasot järjestyksessä aloittaen 1. tasosta myös vanhempien oppilaiden kanssa.

Bonusosiot sisältävät tehtäviä, jotka tukevat muiden osioiden tehtäviä. Bonusosioita avataan talven ja kevään 2020 aikana.

Filla&Rillan tehtävät soveltuvat hyvin myös parityönä tehtäväksi.

Oppimisosiot

Jokainen oppimisosio sisältää 16 – 19 tehtäväsivua. Yhden oppimisosion tekemiseen oppilaalla menee yhteensä noin 20 minuuttia. Osio suoritetaan tekemällä kaikki sen sisältämät tehtäväsivut. Jokainen tehtäväsivu sisältää yleensä kaksi yksittäistä tehtävää. Ohjeita oppilasta tekemään ja tarkistamaan aina molemmat tehtävät. Muistuta, että tehtävät kannattaa tehdä rauhallisesti ohjeet lukien.

Pyöräilyn turvallisuuteen voidaan vaikuttaa ennen matkaa, matkalla ja matkan jälkeen. Tämä on huomioitu rakentamalla Filla&Rillan osiot niin, että jokainen osio alkaa turvavarusteiden huolehtimisella, reitin ja aikataulun suunnittelulla ja/tai sään huomioimisella (ennen matkaa). Tämän jälkeen käsitellään yleensä liikennesääntöjä, liikenteen ennakointi- ja vuorovaikutustaitoja ja omia vahvuuksia liikenteessä (matkalla). Jokainen osio loppuu turvavarusteista ja pyörästä huolehtimiseen (matkan jälkeen).

Kun kaikki oppimisosion tehtäväsivut on tehty, oppilasta pyydetään kirjoittamaan nimensä ja lataamaan itselleen todistuksen. Päätä etukäteen ohjeistatko oppilaita tallentamaan tai tulostamaan todistustuksen. Todistukseen on kirjattu tehtäviä kotona tai koulumatkalla tehtäviksi. Osa todistuksien tehtävistä on tarkoitus tehdä huoltajan kanssa. Todistukset kannattaakin pyytää viemään kotiin nähtäväksi.

Tason 1 osioiden oppimissisällöt

Tason 1 osioissa keskeisiä teemoja ovat turvavarusteet, vuorovaikutus ja tarkkaavaisuus. Opitaan tunnistamaan erilaisia teitä ja pyöräilijän paikkaa niillä. Tehtävissä käsitellään myös miten pihasta pyöräillään tielle turvallisesti sekä tien ylitykseen liittyviä väistämissääntöjä ja turvallista kääntymistä.

Oppimisosioiden todistuksissa kehoitetaan tarkastamaan oman pyörän ja kypärän kunto huoltajan kanssa. Tehtävissä myös pohditaan omaa kotipihaa ja siltä matkaan lähtemistä sekä koulumatkalla olevia liikennemerkkejä ja tien ylityksiä.

Taso 1 & Osio 1: Turvavarusteet ja pihasta tielle pyöräily

Tässä osiossa painottuu turvavarusteisiin tutustuminen.

Lisäksi tehtävät käsittelevät miten pihasta pyöräillään turvallisesti tielle.

Taso 1 & Osio 2: Tarkkaavaisuus, ennakointi ja vuorovaikutus

Pääpaino on vuorovaikutuksessa, ennakointikyvyssä ja tarkkaavaisuustaidoissa. Tehtävissä käsitellään mm. miksi näkemäesteitä on tärkeä huomioida liikenteessä.

Taso 1 & Osio 3: Pyöräilijän paikka erilaisilla teillä

Opitaan tunnistamaan erilaisia teitä ja niihin liittyviä liikennemerkkejä. Opitaan missä kohtaa erilaisilla teillä pyöräillään.

Taso 1 & Osio 4: Teiden yli ja kääntyminen

Opitaan miten kääntyminen tapahtuu muut huomioiden. Lisäksi käsitellään perusliikennesääntöjä tien ylitykseen liittyen korostaen muiden huomioimisen tärkeyttä.

 

Tason 2 osioiden oppimissisällöt

Tasolla 2 syvennetään tasolla 1 opittua. Uusina asioina opitaan mm. ”Pakollinen pysäyttäminen” -merkkiin, ”Väistämisvelvollisuus risteyksessä” -merkkiin ja kääntyvään ajoneuvoon liittyvät väistämissäännöt.

Todistuksien tehtävissä katsastetaan oman pyörän ja kypärän kunto huoltajan kanssa. Lisäksi kannustetaan havainnoimaan millaisia tien ylityksiä ja risteyksiä löytyy kodin ja koulun läheltä sekä millaiset väistämissäännöt näihin risteyksiin liittyvät. Oppilasta myös pyydetään pohtimaan millä tavoin liikenteessä voi vuorovaikuttaa toisten tienkäyttäjien kanssa. Turvallinen vasemmalle kääntyminen on tason viimeisen osion todistuksen aihe.

Taso 2 & Osio 1: Pyörä ja turvavarusteet

Osion aiheena on pyörä ja turvavarusteet. Kerrataan asioita turvavarusteista, sekä opitaan katsastamaan kypärän ja pyörän kunto.

Taso 2 & Osio 2: Tarkkaavaisuus, ennakointi ja vuorovaikutus

Tässä osiossa jatketaan tarkkaavaisuus-, ennakointi- ja vuorovaikutustaitojen syventämistä. Opitaan miten toisten toimintaa ennakoidaan ja miten itse ollaan ennakoitava. Käsitellään sitä, millaisia riskejä tarkkaamattomuuteen voi liittyä.

Taso 2 & Osio 3: Väistämissäännöt

Tässä osiossa syvennetään tietämystä väistämissäännöistä. Opitaan millaiset ovat väistämissäännöt, kun ajoneuvolla on kärkikolmio, stop-merkki tai kun ajoneuvo on kääntymässä.

Taso 2 & Osio 4: Pyöräilijän paikka erilaisilla teillä

Tässä osiossa kerrataan vanhaa ja opitaan uutta pyöräilijän paikasta erilaisilla teillä. Lisäksi käsitellään turvallista kääntymistä vasemmalle.

 

Tason 3 osioiden oppimissisällöt (avataan talvella-keväällä 2020)

Tasolla 3 käsiteltäviä uusia asioita ovat esimerkiksi pyörän kuormaukseen liittyvät asiat, alikuluissa pyöräily, kielto- ja varoitusmerkit, tasoristeyksien ylittäminen, sähkö- ja talvipyöräily.

Lisäksi käsitellään pyöräilyyn liittyviä terveys- ja ympäristönäkökulmia.

Yhäkin edellisten osioiden tavoin painotus on ennakointi- ja vuorovaikutustaidoissa.

Osio 1

Osio 2

Osio 3

Osio 4

 

Tason 4 osioiden oppimissisällöt (avataan talvella-keväällä 2020)

Tasolla 4 syvennetään aiemmilla tasoilla opittua.

Osio 1

Osio 2

Osio 3

Osio 4

 

Ajotaitotehtävät (avataan talvella-keväällä 2020)

Tämä taso tulee sisältämään ajotaidon kehittämistä tukevia tehtäviä ja ohjeita.

Ohjeita ja ideoita opettajalle ajotaitoradan rakentamiseen

 

VR-tehtävät (avataan talvella-keväällä 2020)

Tästä osiosta tulet löytämään tehtäviä ennen VR:n käyttöä ja VR:n käytön jälkeen tehtäväksi.

Tutustu VR-ohjeisiin täältä.

 

Siirry opettajien etusivulle