Fillarilla

Välkommen till Filla&Rilla!

Här lär man sig att cykla säkert genom att göra roliga uppgifter!

Gå vidare!

Hej lärare!

Trafikskyddets Filla&Rilla är en gratis digital inlärningsmiljö för att stödja säker cykling för elever i årskurserna 3-6.

MER INFORMATION FÖR LÄRARE

Hej vårdnadshavare!

Du har en viktig roll som trafikfostrare!

Målet med Tafikskyddets Fill&Rilla inlärningsmiljö är att främja säker cykling.

Visste du att i Filla&Rilla finns det uppgifter att göra även hemma?

MER INFORMATION FÖR VÅRDNADSHAVARE