Tietosuojaseloste

Tämä on Liikenneturvan verkko-oppimisympäristö Filla&Rillan käyttäjärekisteriä koskeva tietosuojaseloste, jolla toteutetaan EU:n tietosuoja-asetuksen (Euroopan neuvoston asetus 2016/679) informointivelvoitetta. Tässä selosteessa kuvaamme, miten Filla&Rilla kerää käyttäjien tietoja.

Laadittu 23.5.2018
Muokattu 15.2.2019

1. Rekisterinpitäjä
Liikenneturva
PL 29
00421 Helsinki
liikenneturva@liikenneturva.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Pasi Anteroinen
Liikenneturva
PL 29
00421 Helsinki
pasi.anteroinen@liikenneturva.fi
p. 020 7282 348

3. Rekisterin nimi
Liikenneturvan verkko-oppimisympäristö Filla&Rillan käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen. Kun rekisteröityy palveluun, antaa suostumuksensa. Alle 13-vuotias käyttäjä tarvitsee huoltajan suostumuksen henkilötietojensa antamiseen.

Käyttäjärekisterin avulla toteutetaan Filla&Rillan käyttöä ja hallinnoidaan oppimisympäristön käyttäjätietoja. Rekisterin tietojen avulla hoidetaan myös oppimisympäristöön liittyvää tiedotusta.

Palvelua käyttävän opettajan tulee kerätä ja säilyttää suostumukset oppilaidensa huoltajilta. Palvelun käyttö ilmaisee, että suostumukset ovat kunnossa. Liikenneturvalla on oikeus tarkistaa suostumukset.

5. Rekisterin tietosisältö
Opettajilta kerättäviä sisältöjä ovat nimi, sähköpostiosoite, koulu, kunta/kaupunki sekä opetettava luokka-aste. Oppilailta kerättäviä tietoja ovat sähköpostiosoite tai käyttäjätunnus ja nimi (etunimi riittää). Muilta käyttäjiltä kerätään nimi ja sähköpostiosoite.

Filla&Rillaan voi rekisteröityä ja kirjautua myös Google-tunnuksilla ja -salasanalla. Google-tunnuksilla rekisteröityvän käyttäjän tulee tarkastaa palvelun tietosuojakäytännöt ja tarvittaessa tehdä mahdolliset muutokset Google-palvelun asetuksiin.

Sivuston yhteydenottolomakkeen kautta kerätään nimi, sähköposti ja puhelinnumero.

Filla&Rilla:ssa voidaan seurata sitä, miten rekisteröityneiden käyttäjien tehtävien teko etenee. Näin opettajat voivat seurata luokka- ja oppilastasolla oppimisen etenemistä. Muut käyttäjät ja oppilaat näkevät vain omat tallennetut tehtävänsä. Käyttäjiltä kerätään myös lokitietoja tehtävän käynnistämisen yhteydessä; näiden tietojen keräämisen tarkoituksena on mahdollisten virhetilanteiden selvittäminen käyttäjien pyynnöstä.

Liikenneturva seuraa palvelun käytön aktiivisuutta ja tehtävien suorittamista koulu- ja luokkatasolla. Tietoa käytetään tilastoinnissa, arvioinnissa ja palvelun kehittämisessä.

6. Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämiskriteerit
Filla&Rillaa saa käyttää rajattomasti. Rekisterissä tietoja käsitellään siihen asti, kun käyttäjä peruuttaa suostumuksensa. Oppilastili poistetaan, kun sitä ei ole käytetty kahteen vuoteen.
Opettajien tulee säilyttää huoltajien allekirjoittamia käyttölupalomakkeita siihen asti, kun luokka käyttää palvelua. Opettaja -osuudesta löytyy ohjeita ja valmis käyttölupalomake.

7. Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet ja tietojen päivittäminen
Filla&Rillan henkilötiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään, kun he rekisteröityvät palveluun. Tehtäviä tehdessä jokaisen käyttäjän henkilökohtainen oppimispolku (annetut vastaukset ja valinnat) tallentuvat oppimisympäristöön.

Yksittäinen käyttäjä voi itse päivittää palvelussa salasanansa ja sähköpostinsa.

Opettaja voi tämän lisäksi ylläpitää opettamaansa luokkaansa linkitettyjä oppilas-käyttäjätilejä sekä tilata oppilaille automaattisesti luodun salasanan. Opettaja voi myös lisätä luokalle saman koulun opettajia.

Tietoja saadaan rekisteröitymisen lisäksi yhteydenottolomaketta käytettäessä.

Filla&Rilla käyttää evästeitä palvelun teknisen toiminnan mahdollistamiseksi, julkisten sivujen kävijämäärään ja sisäänkirjautuneille opettajille näkyvän Opettajat-osion sivujen kävijämäärään seuraamiseen. Kävijämäärän seuraamiseen tarkoitetut evästeet ovat kolmannen osapuolen (Google) asettamia. Käyttämällä sivustoamme hyväksyt evästeiden käytön.

Voit estää tai poistaa evästeet käytöstä taikka muutoin hallinnoida evästeitä käyttämäsi selaimen asetuksista. On kuitenkin hyvä huomioida, että evästeiden käytön estäminen voi vaikuttaa palvelun joihinkin toiminnallisuuksiin.

8. Automatisoitu päätöksenteko ja profilointi
Oppimisympäristön tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

9. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot sekä tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Oppimisympäristön sisältämiä henkilötietoja säilytetään Liikenneturvan yhteistyökumppanin tarjoamassa Suomessa sijaitsevassa palvelinympäristössä. Lisäksi tietoja käsittelee tekninen toteuttaja, joka kehittää ja ylläpitää palvelua.

Opettajien tietoja voidaan käsitellä myös Liikenneturvan tiedotejakelujärjestelmässä, jos Filla&Rillan -palveluun liittyen tulee jotain, mistä pitää muistuttaa. Tiedotejakelujärjestelmä on ulkopuolisen palveluntarjoajan tuottama ja henkilötietoja käsitellään EU:n ulkopuolella sijaitsevilla palvelimilla.

Tietoja ei luovuteta muille tahoille.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Liikenneturva ja sen yhteistyökumppanit suojaavat henkilötiedot käyttämällä asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojakeinoja. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö. Suojakeinoja ovat lisäksi käyttöoikeuksien myöntäminen, käyttötapahtumien rekisteröinti sekä henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön osaamisen varmistaminen.

11. Sinun oikeutesi ja niiden käyttäminen
Sinulla on oikeus:
• saada läpinäkyvästi tietoa henkilötietojen käsittelystä
• tarkistaa käsitteleekö Filla&Rilla sinun henkilötietojasi, mitä tietoja se käsittelee ja miten
• vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä
• pyytää poistamaan sinua koskevat tiedot
• siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, jos tietojesi käsittely perustuu suostumukseesi tai sopimukseen ja tietoja käsitellään automaattisesti
• rajoittaa tietojen käsittelyä tietyissä tilanteissa
• vastustaa käsittelyä, voit esim. milloin tahansa kieltää uutiskirjeidemme ja tiedotteidemme lähettämisen. Yksinkertaisimmin tämä onnistuu sähköisessä viestissä olevan linkin avulla.

Tietosuojaan liittyvissä tarkastus-, korjaus- tai kieltoasioissa voit ottaa kirjallisesti yhteyttä osoitteella:
Liikenneturva
Kirjaamo
PL 29
00421 Helsinki
kirjaamo@liikenneturva.fi

Huomioithan, että voimme varmistaa henkilöllisyytesi ennen pyyntösi täyttämistä. Pyyntöön pyritään vastaamaan pääsääntöisesti siinä ajassa, mikä on säädetty EU:n tietosuoja-asetuksessa – eli noin kuukauden kuluessa.

Voit käyttää tarkastusoikeuttasi kerran vuodessa maksutta. Jos tarkastuspyyntösi olisivat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, tai jos esittäisit niitä toistuvasti tai jos pyytäisit useampia jäljennöksiä, perimme pyynnön toteuttamisesta hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan maksun 50 euroa kerralta tai kieltäydymme pyynnön toteuttamisesta.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle. Suomen valvontaviranomaiselle tehdyt valitukset osoitetaan osoitteella:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, 00521 Helsinki
tietosuoja@om.fi

Kiitos että luit selosteen. Iloisia oppimisen hetkiä Filla&Rillan parissa.