Tietosuojaseloste

Moi,
Tämä on Liikenneturvan verkko-oppimisympäristö Filla&Rillan käyttäjärekisteriä koskeva tietosuojaseloste, jolla toteutetaan EU:n tietosuoja-asetuksen (Euroopan neuvoston asetus 2016/679) informointivelvoitetta. Puuh, olipa pitkä lause. Tässä selosteessa kuvaamme, miten Filla&Rilla kerää käyttäjien tietoja ja miten se mahdollistaa innostavan ja hauskan oppisen. Samalla haluamme varmistaa, että kunnioitamme innokkaiden oppijoiden tietoja.

Laadittu 23.5.2018.
Muokattu 25.5.2018

1. Rekisterinpitäjä
Liikenneturva
PL 29
00421 Helsinki
liikenneturva@liikenneturva.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Pasi Anteroinen
Liikenneturva
PL 29
00421 Helsinki
pasi.anteroinen@liikenneturva.fi
p. 020 7282 348

3. Rekisterin nimi
Liikenneturvan verkko-oppimisympäristö Filla&Rillan kiva käyttäjärekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen. Kun rekisteröityy palveluun, antaa suostumuksensa. Se pitää hiffata, että alle 16-vuotias käyttäjä tarvitsee huoltajan suostumuksen henkilötietojensa antamiseen.

Käyttäjärekisterin avulla toteutetaan Liikenneturvan Filla&Rilla-verkko-oppimisympäristön käyttöä ja hallinnoidaan oppimisympäristön käyttäjätietoja. Rekisterin tietojen avulla hoidetaan myös oppimisympäristöön liittyvää tiedotusta.

Palvelua käyttävän opettajan tulee kerätä ja säilyttää suostumukset oppilaidensa huoltajilta. Palvelun käytön jatkaminen 25.5.2018 jälkeen ilmaisee, että suostumukset ovat kunnossa.

5. Rekisterin tietosisältö

Opettajilta kerättäviä sisältöjä ovat nimi, sähköpostiosoite, koulu, kunta/kaupunki sekä opetettava luokka-aste. Oppilailta kerättäviä tietoja ovat sähköpostiosoite (ei pakollinen) tai käyttäjätunnus ja nimi. Muilta käyttäjiltä kerätään nimi ja sähköpostiosoite.

Sivuston yhteydenottolomakkeen kautta kerätään nimi, sähköposti ja puhelinnumero.

Lisäksi Filla&Rilla -palvelussa voidaan seurata ajallisesti sitä, miten rekisteröityneiden käyttäjien tehtävien teko etenee. Näin opettajat voivat seurata luokka- ja oppilastasolla oppimisen etenemistä. Muut käyttäjät ja oppilaat näkevät vain omat tallennetut tehtävänsä.

6. Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämiskriteerit

Filla&Rillaa saa käyttää rajattomasti. Rekisterissä tietoja käsitellään siihen asti, kun käyttäjä peruuttaa suostumuksensa. Oppilastili poistetaan, kun sitä ei ole käytetty kahteen vuoteen.

Opettajien tulee säilyttää huoltajien allekirjoittamia käyttölupalomakkeita siihen asti, kun luokka käyttää palvelua. Opettaja -osuudesta löytyy jelpiksi ohjeita ja valmis käyttölupalomake.

7. Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet ja tietojen päivittäminen

Filla&Rillan henkilötiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään, kun he rekisteröityvät palveluun.Hauskoja tehtäviä tehdessä jokaisen käyttäjän henkilökohtainen oppimispolku (annetut vastaukset ja valinnat) tallentuvat oppimisympäristöön.

Yksittäinen käyttäjä voi itse päivittää palvelussa salasanansa ja sähköpostinsa.
Opettaja voi tämän lisäksi ylläpitää opettamaansa luokkaansa linkitettyjä oppilas-käyttäjätilejä sekä tilata oppilaille automaattisesti luodun salasanan. Opettaja voi myös lisätä luokalle saman koulun opettajia.

Tietoja saadaan rekisteröitymisen lisäksi yhteydenottolomaketta käytettäessä.

Filla&Rilla käyttää evästeitä palvelun teknisen toiminnan mahdollistamiseksi sekä julkisten sivujen kävijämäärään seuraamiseen. Kävijämäärän seuraamiseen tarkoitetut evästeet ovat kolmannen osapuolen (Google) asettamia. Käyttämällä sivustoamme, hyväksyt evästeiden käytön.

Voit estää tai poistaa evästeet käytöstä taikka muutoin hallinnoida evästeitä käyttämäsi selaimen asetuksista. On kuitenkin hyvä huomioida, että evästeiden käytön estäminen voi vaikuttaa palvelun joihinkin toiminnallisuuksiin.

8. Automatisoitu päätöksenteko ja profilointi

Oppimisympäristön tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

9. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot sekä tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Oppimisympäristön sisältämiä henkilötietoja säilytetään Liikenneturvan yhteistyökumppani Seravon tarjoamassa Suomessa sijaitsevassa palvelinympäristössä. Lisäksi tietoja käsittelee tekninen toteuttaja Zeeland Family, joka kehittää ja ylläpitää palvelua.

Opettajien tietoja voidaan käsitellä myös Liikenneturvan tiedotejakelujärjestelmässä, jos Filla&Rillan -palveluun liittyen tulee jotain uutta ja mahtavaa, mistä pitää muistuttaa. Tiedotejakelujärjestelmä on ulkopuolisen palveluntarjoajan tuottama ja henkilötietoja käsitellään EU:n ulkopuolella sijaitsevilla palvelimilla.

Tietoja ei luovuteta muille tahoille.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Liikenneturva ja sen yhteistyökumppanit suojaavat henkilötiedot käyttämällä asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojakeinoja. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö. Suojakeinoja ovat lisäksi käyttöoikeuksien myöntäminen, käyttötapahtumien rekisteröinti sekä henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön osaamisen varmistaminen. Eli vaikka Filla&Rilla ovat varsin leikkimielisiä, niin me otamme tietosuojan tosissaan.

11. Sinun oikeutesi ja niiden käyttäminen

Sinulla on oikeus:

• saada läpinäkyvästi tietoa henkilötietojen käsittelystä
• tarkistaa käsitteleekö Filla&Rilla sinun henkilötietojasi, mitä tietoja se käsittelee ja miten
• vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä
• pyytää poistamaan sinua koskevat tiedot
• siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, jos tietojesi käsittely perustuu suostumukseesi tai sopimukseen ja tietoja käsitellään automaattisesti
• rajoittaa tietojen käsittelyä tietyissä tilanteissa
• vastustaa käsittelyä, voit esim. milloin tahansa kieltää uutiskirjeidemme ja tiedotteidemme lähettämisen. Yksinkertaisimmin tämä onnistuu sähköisessä viestissä olevan linkin avulla.

Tietosuojaan liittyvissä tarkastus-, korjaus- tai kieltoasioissa voit ottaa kirjallisesti yhteyttä osoitteella:

Liikenneturva
Kirjaamo
PL 29
00421 Helsinki
kirjaamo@liikenneturva.fi

Huomioithan, että voimme varmistaa henkilöllisyytesi ennen pyyntösi täyttämistä. Pyyntöön pyritään vastaamaan pääsääntöisesti siinä ajassa, mikä on säädetty EU:n tietosuoja-asetuksessa – eli noin kuukauden kuluessa.

Voit käyttää tarkastusoikeuttasi kerran vuodessa maksutta. Jos tarkastuspyyntösi olisivat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, tai jos esittäisit niitä toistuvasti tai jos pyytäisit useampia jäljennöksiä, perimme pyynnön toteuttamisesta hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan maksun 50 euroa kerralta tai kieltäydymme pyynnön toteuttamisesta.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle. Suomen valvontaviranomaiselle tehdyt valitukset osoitetaan osoitteella:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, 00521 Helsinki
tietosuoja@om.fi

Jes, pääsit loppuun! Kiitos että luit selosteen. Iloisia oppimisen hetkiä Filla&Rillan parissa.