Opettajille

Hienoa, että olet päättänyt ottaa käyttöön Filla&Rillan. Täällä oppilaasi oppivat turvallisesta pyöräilystä!

Liikenneturvan Filla&Rilla on ilmainen digitaalinen oppimisympäristö turvallisen pyöräilyn oppimisen tueksi. Sen kohderyhmänä ovat 3. – 6. luokkien oppilaat.

Filla&Rillan rakenne on muodostunut tasojen ja niiden sisältämien oppimisosioiden ympärille. Yhden oppimisosion suorittamiseen menee aikaa noin 20 minuuttia.

Ennen kuin aloitat Filla&Rillan käytön luokkasi kanssa:

  • Tarkista, että oppilailla on käytössä päivitetyt selaimet koneissa.
  • Ohjeista oppilaat tekemään aina osion tehtäväsivujen molemmat tehtävät ja etenemään tehtäväsivun alalaidasta seuraavalle sivulle.
  • Päätä ohjeistatko oppilaat tallentamaan vai tulostamaan jokaisen oppimisosion lopussa latautuvan todistuksen.

Ohjeet Filla&Rillan käytön tueksi

  • Ohjeita käyttöön.
  • Tekniset suositukset.

Tutustu oppimissisältöihin

  • Kuvaus kunkin osion keskeisistä turvallisen pyöräilyn teemoista.

Lue Filla&Rillan taustasta

  • Filla&Rillan tausta ja tavoitteet.

Tehtäviä Filla&Rillan käytön tueksi

  • Toiminnallisia tehtäviä turvallisen pyöräilyn oppimisen tueksi Filla&Rillan käytön oheen.