Osioiden oppimissisällöt

Tason 1 osioiden oppimissisällöt

Tason 1 osioissa keskeisiä teemoja ovat turvavarusteet, vuorovaikutus ja tarkkaavaisuus. Opitaan tunnistamaan erilaisia teitä ja pyöräilijän paikkaa niillä. Tehtävissä käsitellään myös miten pihasta pyöräillään tielle turvallisesti sekä tien ylitykseen liittyviä väistämissääntöjä ja turvallista kääntymistä.

Oppimisosioiden todistuksissa kehoitetaan tarkastamaan oman pyörän ja kypärän kunto huoltajan kanssa. Tehtävissä myös pohditaan omaa kotipihaa ja siltä matkaan lähtemistä sekä koulumatkalla olevia liikennemerkkejä ja tien ylityksiä.

Taso 1 & Osio 1: Turvavarusteet ja pihasta tielle pyöräily

Tässä osiossa painottuu turvavarusteisiin tutustuminen.

Lisäksi tehtävät käsittelevät miten pihasta pyöräillään turvallisesti tielle.

Taso 1 & Osio 2: Tarkkaavaisuus, ennakointi ja vuorovaikutus

Pääpaino on vuorovaikutuksessa, ennakointikyvyssä ja tarkkaavaisuustaidoissa. Tehtävissä käsitellään mm. miksi näkemäesteitä on tärkeä huomioida liikenteessä.

Taso 1 & Osio 3: Pyöräilijän paikka erilaisilla teillä

Opitaan tunnistamaan erilaisia teitä ja niihin liittyviä liikennemerkkejä. Opitaan missä kohtaa erilaisilla teillä pyöräillään.

Taso 1 & Osio 4: Teiden yli ja kääntyminen

Opitaan miten kääntyminen tapahtuu muut huomioiden. Lisäksi käsitellään perusliikennesääntöjä tien ylitykseen liittyen korostaen muiden huomioimisen tärkeyttä.

 

Tason 2 osioiden oppimissisällöt

Tasolla 2 syvennetään tasolla 1 opittua. Uusina asioina opitaan mm. ”Pakollinen pysäyttäminen” -merkkiin, ”Väistämisvelvollisuus risteyksessä” -merkkiin ja kääntyvään ajoneuvoon liittyvät väistämissäännöt.

Todistuksien tehtävissä katsastetaan oman pyörän ja kypärän kunto huoltajan kanssa. Lisäksi kannustetaan havainnoimaan millaisia tien ylityksiä ja risteyksiä löytyy kodin ja koulun läheltä sekä millaiset väistämissäännöt näihin risteyksiin liittyvät. Oppilasta myös pyydetään pohtimaan millä tavoin liikenteessä voi vuorovaikuttaa toisten tienkäyttäjien kanssa. Turvallinen vasemmalle kääntyminen on tason viimeisen osion aihe.

Taso 2 & Osio 1: Pyörä ja turvavarusteet

Osion aiheena on pyörä ja turvavarusteet. Kerrataan asioita turvavarusteista, sekä opitaan katsastamaan kypärän ja pyörän kunto.

Taso 2 & Osio 2: Tarkkaavaisuus, ennakointi ja vuorovaikutus

Tässä osiossa jatketaan tarkkaavaisuus-, ennakointi- ja vuorovaikutustaitojen syventämistä. Opitaan miten toisten toimintaa ennakoidaan ja miten itse ollaan ennakoitava. Käsitellään sitä, millaisia riskejä tarkkaamattomuuteen voi liittyä.

Taso 2 & Osio 3: Väistämissäännöt

Tässä osiossa syvennetään tietämystä väistämissäännöistä. Opitaan millaiset ovat väistämissäännöt, kun ajoneuvolla on kärkikolmio, stop-merkki tai kun ajoneuvo on kääntymässä.

Taso 2 & Osio 4: Pyöräilijän paikka erilaisilla teillä

Tässä osiossa kerrataan vanhaa ja opitaan uutta pyöräilijän paikasta erilaisilla teillä. Lisäksi käsitellään turvallista kääntymistä vasemmalle.

 

Tason 3 osioiden oppimissisällöt

Tasolla 3 käsiteltäviä uusia asioita ovat esimerkiksi talvipyöräily, alikuluissa pyöräily, kielto- ja varoitusmerkit sekä tasoristeyksien ylittäminen.

Yhäkin edellisten osioiden tavoin painotus on ennakointi- ja vuorovaikutustaidoissa.

Osio 1: Pyörä ja turvavarusteet

Tässä osiossa opitaan turvallisesta pyöräilystä ympäri vuoden.

Osio 2: Tarkkaavaisuus ja ennakointi

Liikenteessä tulee huomioida erilaisia asioita eri vuodenaikoina. Tässä osiossa käsitellään esimerkiksi eri vuodenaikojen vaikutusta havaintojen tekemiseen.

Osio 3: Vuorovaikutus ja pyöräilijän paikka

Tässä osiossa kerrataan vuorovaikutuksesta opittua. Tehtävissä käsitellään ohittamista, suuntamerkin näyttämistä kädellä ja ryhmässä pyöräilyä.

Osio 4: Liikennemerkit ja väistämissäännöt

Tässä osiossa kerrataan väistämissääntöjä ja opitaan uusia varoitus- ja kieltomerkkejä.

 

Tason 4 osioiden oppimissisällöt (avataan kesällä 2020)

Tasolla 4 käsiteltäviä uusia asioita ovat esimerkiksi pyörän kuormaukseen liittyvät asiat sekä sähköpyöräily.

Lisäksi käsitellään pyöräilyyn liittyviä terveys- ja ympäristönäkökulmia.

Osio 1

Osio 2

Osio 3

Osio 4

 

Ajotaitotehtävät

Tämä taso tulee sisältää ajotaidon kehittämistä tukevia tehtäviä ja ohjeita.

Ohjeita ja ideoita opettajalle ajotaitoradan rakentamiseen

 

VR-tehtävät (avataan keväällä 2020)

Tästä osiosta tulet löytämään tehtäviä ennen VR:n käyttöä ja VR:n käytön jälkeen tehtäväksi.

Tutustu VR-ohjeisiin täältä.

 

Demo-taso

Täällä on osioita, jotka on tehty Filla&Rillan esittelyä varten. Tehtäviä voi hyödyntää lisätehtävinä.