Dataskydd

Skapad: 20.8.2019

Uppdaterad: 20.8.2019

I Trafikskyddets webbinlärningsmiljö Filla&Rilla behandlas inte användarnas personuppgifter. Användning av inlärningsmiljön kräver t.ex. inte registrering.

Personuppgifterna av elever och lärare som registrerat sig i Filla&Rilla före våren 2019 har raderats från inlärningsmiljön. Lärarnas e-postadresser behandlas dock fortfarande för kommunikation om inlärningsmiljön i Trafikskyddets distributionssystem för pressmeddelanden. Läs mer om distributionssystemets dataskydd här. Du kan när som helst avlägsna dig från distributionslistan för pressmeddelanden genom länken i meddelandet.

När du bläddrar på Fillas&Rillas webbsidor, behöver du inte registrera dig.

Vi begär in dina personuppgifter bara om

 1. Du skickar respons till oss
 2. Du ber om tekniskt stöd
 3. Du gör en annan kontaktbegäran
 4. Du beställer nyhetsbrevet
 5. Du beställer VR-glasögon

Kontaktblankett

När du skickar respons, ber om tekniskt stöd eller gör en annan kontaktbegäran, frågar vi efter ditt namn och din e-postadress. Uppgifterna används endast för att svara dig. Uppgifterna lagras inte någonstans och de publiceras inte. De uppgifter du skickat med blanketterna är skyddade.

Nyhetsbrevets dataskydd

När du beställer Filla&Rilla-nyhetsbrevet frågar vi efter din e-postadress. Analysen i vårt publiceringssystem för pressmeddelanden samlar in uppgifter för att utveckla våra tjänster, t.ex. tid och plats för öppnandet av meddelanden utifrån IP-adressen. Om du så vill, kan du förbjuda insamlandet av den ovannämnda informationen när du beställer nyhetsbrevet eller i nedre hörnan av nyhetsbreven via Uppdatera inställningar.

Trafikskyddet är personuppgiftsansvarig för publiceringssystemet för pressmeddelanden (PB 29, 00421 Helsingfors).

Kontaktperson i ärenden gällande distributionssystemet för pressmeddelanden är Minna Saarinen, minna.saarinen@liikenneturva.fi, tfn 020 7282 331

Läs mer om nyhetsbrevens dataskydd via denna länk.

Dataskydd vid beställning av VR-glasögon

När du beställer VR-glasögon för skolan av oss, behandlar vi dina personuppgifter för att posta dem. Behandlingen av personuppgifter grundar sig på avtalet som uppstår när du beställer VR-glasögon från Trafikskyddet via Fillas&Rillas webbplats, per telefon eller e-post.

Trafikskyddet är personuppgiftsansvarig för utskick (PB 29, 00421 Helsingfors).

Kontaktperson för utskick av kundregister är Johanna Lorentz, johanna.lorentz@liikenneturva.fi, tfn 020 7282 327.

Läs mer om utskickets dataskydd via denna länk.

Kakor

Filla&Rilla-webbplatsen använder kakor. Med hjälp av kakorna samlar vi in statistik om webbplatsens användare, som vi i första hand använder för att analysera och vidareutveckla vår webbplats. All insamlad information är anonym och kan inte kopplas till enskilda användare.

Bekanta dig med kakornas funktion och de kakor vi använder via denna länk.

Mer information

Anni Muukkonen

Kommunikationsplanerare

Trafikskyddet

anni.muukkonen@liikenneturva.fi

Dina rättigheter och hur du utnyttjar dem

Du har rätt att:

 • transparent få information om behandlingen av personuppgifter
 • granska om Trafikskyddet behandlar dina personuppgifter, vilka uppgifter det behandlar och hur
 • kräva rättelse av eventuell felaktig uppgift eller komplettering av ofullständig uppgift
 • radera de uppgifter som gäller dig, om behandlingen av dina uppgifter baserar sig på ditt samtycke
 • överföra uppgifterna från ett system till ett annat, om behandlingen av dina uppgifter baserar sig på ditt samtycke eller på avtal och uppgifterna behandlas automatiskt
 • begränsa behandlingen av uppgifter i vissa situationer
 • göra invändningar mot behandlingen, du kan t.ex. när som helst förbjuda sändning av vårt nyhetsbrev och våra meddelanden. Det enklaste sättet att göra detta är genom en länk i ett elektroniskt meddelande.
 • göra invändningar mot automatiserat individuellt beslutsfattande, inklusive profilering.

Vem kan jag kontakta?

I gransknings-, rättelse- eller förbudsfrågor kan du kontakta oss genom att skriva till:

Trafikskyddet

Registratorskontoret

PB 29

00421 Helsingfors

kirjaamo@liikenneturva.fi

Observera att vi ska kunna säkerställa din identitet innan du fyller i din förfrågan. I regel strävar vi efter att svara på förfrågningar inom den tid som anges i EU:s dataskyddsförordning – dvs. inom ca en månad. Du kan utöva din rätt till granskning avgiftsfritt en gång om året. Om din begäran om kontroll är uppenbart ogrundad eller oskälig eller om du framlägger den upprepade gånger eller om du begär flera kopior, kommer vi att debitera genomförandet av begäran baserat på de administrativa kostnaderna för betalning av 50 euro per gång eller avslå begäran om genomförande.

Din rätt att överklaga till tillsynsmyndigheten

Den registrerade har rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten. Överklaganden till tillsynsmyndigheten i Finland skickas till:

Dataombudsmannens byrå

PB 800

00521 Helsingfors

tietosuoja@om.fi