Vårdnadshavare

Du har en viktig roll som trafikfostrare och främjare av säker cykling för ditt skolbarn. Filla&Rilla är också värt att använda hemma!

Trafikskyddets Filla&Rilla är en digital inlärningsmiljö för att lära sig säker cykling för elever i årskurs 3–6. Filla&Rilla bör man också utnyttja hemma!

Kom också ihåg att cykla så mycket som möjligt med ditt barn. Så får ditt barn erfarenhet av trafiken på ett tryggt sätt. Dessutom kan du då bedöma vad ditt barn redan kan och vad ditt barn ännu borde öva.

Se till att ditt barn har en underhållen cykel i rätt storlek. Kontrollera att barnets cykelhjälm sitter bra och att barnet kan fästa den rätt.

Det är viktigt att du själv är ett gott exempel i trafiken och i användningen av säkerhetsutrustning!

Gå till lärarnas startsida

Information om Fillas&Rillas bakgrund och mål

Anvisningar för ibruktagande och tekniska rekommendationer