Anvisningar

Anvisningar för användning av Filla&Rilla

Filla&Rilla-pass

Innan du börjar kan du skriva ut Filla&Rilla-pass som eleverna fyller i, i vilka eleverna kan skriva anteckningar om de olika sektionerna (skriv ut passen som dubbelsidiga som vänds om från den kortare sidan).

Filla&Rilla-pass för nivåerna 1 och 2

Filla&Rilla-pass för nivåerna 3 och 4 

Du kan också beställa passen från Trafikskyddets webbsidor: gå till materialsektionen här.

Nivåerna och inlärningssektionerna

Filla&Rilla har fyra huvudnivåer, som var och en har fyra inlärningssektioner och dessutom bonussektioner. Den rekommenderade takten är att göra en nivå per läsår och börja i årskurs 3.

Nivåernas lämplighet för de olika årskurserna:

Nivå 1 & 2: Elever i årskurs 3–4

Nivå 3 & 4: Elever i årskurs 5–6

Om man inte använt Filla&Rilla tidigare, rekommenderas det att göra nivåerna i ordning med början på nivå 1, också för äldre elever.

Bonussektionerna innehåller uppgifter som stöder det som man lärt sig i de andra sektionernas uppgifter. Filla&Rilla har också sektioner för övning av körskicklighet och uppgifter som stöder utnyttjandet av virtuell verklighet.

Vanligtvis tar det totalt cirka 20 minuter för en elev att göra en inlärningssektion. Sektionen avklaras genom att göra alla uppgiftssidor den innehåller. Varje uppgiftssida innehåller vanligtvis två enskilda uppgifter. Instruera eleven att alltid göra och kontrollera båda uppgifterna. Påminn om att det lönar sig att göra uppgifterna i lugn och ro och läsa anvisningarna.

När alla uppgiftssidor i en inlärningssektion är gjorda, ombes eleven att skriva in sitt namn och ladda ner diplom. Besluta i förhand om du anvisar eleverna att spara eller skriva ut sitt diplom. I diplomet anges uppgifter som ska göras hemma eller på skolvägen. En del av uppgifterna i diplomet ska man göra tillsammans med en vårdnadshavare. Det lönar sig att be eleverna att ta hem diplomet till sina vårdnadshavare.

Tekniska rekommendationer

Filla&Rilla fungerar bara ordentligt om alla kakor godkänns.

Filla&Rilla kan användas med en surfplatta och dator samt med de vanligaste webbläsarprogrammen. Filla&Rilla fungerar också med mobilen, men på en mycket liten skärm syns inte alla uppgifter nödvändigtvis så bra.

Vi rekommenderar att du använder de nyaste webbläsarversionerna.

Kontrollera också att nätförbindelsen är stark så att inlärningsmiljöns bilder och videor laddar så som de ska.

Observera att uppgifterna i en viss inlärningssektion ska göras på en gång och att det inte lönar sig att stänga webbläsaren mitt under inlärningssektionen.

Observera också att en klick på webbläsarens tillbaka/vidare-knapp eller uppdatering av sidan laddar sidan på nytt och nollställer situationen. Instruera eleverna att sidan inte ska uppdateras mitt under inlärningssektionen.

Du kan justera skärmens storlek i Chrome genom att klicka på de tre punkterna i det övre högra hörnet, där du hittar alternativet ”Zoom”.  I Firefox kan du ändra skärmens storlek genom att klicka på de tre strecken i det övre högra hörnet, under vilka du hittar ”Zoom”. Att justera sidans storlek fungerar också ofta genom att klicka på ctrl-tangenten samtidigt med antingen ”+” eller ”-”.

Fillas&Rillas uppgifter lämpar sig också väl som pararbete. Detta bör beaktas särskilt om det inte finns tillräckligt med utrustning i skolan för alla elever.

Anvisningar för Fillas&Rillas virtuella värld

Filla&Rilla innehåller en virtuell värld (VR), där man övar på att göra observationer och förutseende. För att ta i bruk VR i undervisningen behövs ett headset och en smarttelefon. Innan VR används rekommenderas det att eleverna gör VR-uppgifterna i inlärningsmiljön.

Lån, mottagning, användning och returnering

Trafikskyddet erbjuder skolor och lärare möjligheten att låna ett headset och en smarttelefon gratis i två veckor. Lån av utrustningen är gratis och den levereras per post till skolan. Begäran om utlåning sker via kontaktblanketten.

VR-paketet skickas och returneras per post på Trafikskyddets bekostnad. VR-paketet riktas till den person som har beställt det. Paketet innehåller allt som behövs och bruksanvisningar.

Användningstiden är två (2) veckor. Användningstiden börjar när paketet har mottagits, dvs. postningsdagarna inkluderas inte i dessa två veckor. Returneringen sker i den ursprungliga förpackningen, enligt vars adressuppgifter paketet returneras tillbaka till Trafikskyddet.

Obs. Utrustningen kan endast lånas om skolans egna anvisningar inte begränsar användningen av gemensam utrustning.

Användning av egen VR-utrustning och Fillarilla-applikationen

Du kan ta i bruk Fillarilla-applikationen också i den egna enheten. Den fungerar med Samsungs headset och Oculus-glasögon. Lämpliga Android-telefoner är bl.a. Galaxy S7 och S6.

Före användning laddar man ner Oculus-applikationen i telefonen och skapar ett konto

Fillarilla-applikationen hittas under Oculus-applikationen. Oculus-applikationen laddas genom att koppla telefonen till headsetet, där närmare anvisningar öppnas. Laddningen kräver en fungerande nätförbindelse. Efter laddningen skapar man ett eget användarkonto i Oculus med hjälp av e-postadressen. Om samma e-postadress används för olika enheter behövs endast en inlösningskod.

Anskaffning av laddningskod

Laddningskoden för Fillarilla-applikationen kan beställas från Trafikskyddet på adressen fillarilla@liikenneturva.fi.

Ange ditt namn och från vilken skola du kommer i ditt e-postmeddelande, samt med vilken e-postadress du loggat in i inlärningsmiljön. När du fått laddningskoden kan du börja nedladdningen av Fillarilla-applikationen.

Inmatning av laddningskoden i OculusStore

  1. Oculus-applikationen öppnas genom att trycka på ikonen.
  2. Tryck på ”More”/”Mer” nere till höger.
  3. Under ”Payment” ”Betalning” i menyn finns ”Redeem Code” ”Lös in koden”, där man matar in den erhållna inlösningskoden. Efter inmatning av koden aktiveras applikationen på kontot.
  4. Applikationen är klar att laddas ned i telefonen.