Anvisningar

Anvisningar för användning av Filla&Rilla

Filla&Rilla-pass

Innan du börjar kan du skriva ut Filla&Rilla-pass som eleverna fyller i, i vilka eleverna kan skriva anteckningar om de olika sektionerna (skriv ut passen som dubbelsidiga som vänds om från den kortare sidan).

Filla&Rilla-pass för nivåerna 1 och 2

Filla&Rilla-pass för nivåerna 3 och 4 

Du kan också beställa passen från Trafikskyddets webbsidor: gå till materialsektionen här.

Nivåerna och inlärningssektionerna

Filla&Rilla har fyra huvudnivåer, som var och en har fyra inlärningssektioner och dessutom bonussektioner. Den rekommenderade takten är att göra en nivå per läsår och börja i årskurs 3.

Nivåernas lämplighet för de olika årskurserna:

Nivå 1 & 2: Elever i årskurs 3–4

Nivå 3 & 4: Elever i årskurs 5–6

Om man inte använt Filla&Rilla tidigare, rekommenderas det att göra nivåerna i ordning med början på nivå 1, också för äldre elever.

Bonussektionerna innehåller uppgifter som stöder det som man lärt sig i de andra sektionernas uppgifter. Filla&Rilla har också sektioner för övning av körskicklighet och uppgifter som stöder utnyttjandet av virtuell verklighet.

Vanligtvis tar det totalt cirka 20 minuter för en elev att göra en inlärningssektion. Sektionen avklaras genom att göra alla uppgiftssidor den innehåller. Varje uppgiftssida innehåller vanligtvis två enskilda uppgifter. Instruera eleven att alltid göra och kontrollera båda uppgifterna. Påminn om att det lönar sig att göra uppgifterna i lugn och ro och läsa anvisningarna.

När alla uppgiftssidor i en inlärningssektion är gjorda, ombes eleven att skriva in sitt namn och ladda ner diplom. Besluta i förhand om du anvisar eleverna att spara eller skriva ut sitt diplom. I diplomet anges uppgifter som ska göras hemma eller på skolvägen. En del av uppgifterna i diplomet ska man göra tillsammans med en vårdnadshavare. Det lönar sig att be eleverna att ta hem diplomet till sina vårdnadshavare.

Tekniska rekommendationer

Filla&Rilla fungerar bara ordentligt om alla kakor godkänns.

Filla&Rilla kan användas med en surfplatta och dator samt med de vanligaste webbläsarprogrammen. Filla&Rilla fungerar också med mobilen, men på en mycket liten skärm syns inte alla uppgifter nödvändigtvis så bra.

Vi rekommenderar att du använder de nyaste webbläsarversionerna.

Kontrollera också att nätförbindelsen är stark så att inlärningsmiljöns bilder och videor laddar så som de ska.

Observera att uppgifterna i en viss inlärningssektion ska göras på en gång och att det inte lönar sig att stänga webbläsaren mitt under inlärningssektionen.

Observera också att en klick på webbläsarens tillbaka/vidare-knapp eller uppdatering av sidan laddar sidan på nytt och nollställer situationen. Instruera eleverna att sidan inte ska uppdateras mitt under inlärningssektionen.

Du kan justera skärmens storlek i Chrome genom att klicka på de tre punkterna i det övre högra hörnet, där du hittar alternativet ”Zoom”.  I Firefox kan du ändra skärmens storlek genom att klicka på de tre strecken i det övre högra hörnet, under vilka du hittar ”Zoom”. Att justera sidans storlek fungerar också ofta genom att klicka på ctrl-tangenten samtidigt med antingen ”+” eller ”-”.

Fillas&Rillas uppgifter lämpar sig också väl som pararbete. Detta bör beaktas särskilt om det inte finns tillräckligt med utrustning i skolan för alla elever.