Anvisningar

Grunduppgifter om Filla&Rilla:

Mål:

Barnen lär sig kunskaper, färdigheter och attityder i anslutning till trygg cykling (bl.a. cykelns säkerhetsutrustning samt trafikregler, framförhållning och uppmärksamhet när man cyklar).

Utrustning:

Dator eller surfplatta

Arbete:

Ensam eller i par. När barnen arbetar i par kan de tillsammans diskutera och fundera på de rätta svaren på uppgifterna.

Framsteg:

Filla&Rilla består av nivåerna 1, 2, 3 och 4. Vi rekommenderar att man utför Filla&Rilla på en nivå/läsår från och med årskurs 3.

Om man utför Filla&Rilla senare än i årskurs 3 lönar det sig att börja med nivå 1.

Aktiv arbetstid/läsår:

Det ingår fyra separata inlärningssektioner på en läsårsnivå. Det lönar sig att utföra en sektion i taget. Det tar cirka 20 minuter att genomföra

en inlärningssektion. Det tar cirka 1 timme och 20 minuter att aktivt genomföra en hel läsårsnivå.

Förberedelser för användning av Filla&Rilla i undervisningen:

Användningen av Filla&Rilla kräver varken användarnamn eller inloggning. Innan barnen börjar använda Filla&Rilla ska du göra följande förberedelser:

  1. Bekanta barnen med inlärningsmiljöns uppgifter med hjälp av Filla&Rillas demo och med hur man arbetar i inlärningsmiljön.
  2. Lär barnen följande med hjälp av demon:
  • Varje uppgift i Filla&Rilla innehåller i allmänhet alltid två uppgiftsdelar. Berätta för barnen att båda uppgiftsdelarna ska utföras och granskas (t.ex. bilduppgiften och frågeuppgiften i första uppgiften i demon).
  • Berätta att texterna i uppgifterna berättar vad man ska göra i uppgifterna. Det lönar sig att läsa anvisningarna noggrant och endast använda knapparna i inlärningsmiljön.
  • Berätta att alla uppgifter i en inlärningssektion ska utföras på en gång.
  • Berätta att man inte ska trycka på webbläsarens bakåt- eller uppdateraknappar (till vänster i övre kanten) under spelets gång, eftersom sidan annars nollställer barnets spelsituation och barnet måste starta nivån från början. Av samma anledning ska man inte heller stänga webbläsaren under spelets gång.

Ps. Om du vill kan du skriva ut eller beställa Filla&Rilla-pass till eleverna, i vilka de kan skriva anteckningar om de olika sektionerna (skriv ut passen som dubbelsidiga som vänds om från den kortare sidan). Du kan skriva ut passen här Filla&Rilla-pass för nivåerna 1 och 2 Filla&Rilla-pass för nivåerna 3 och 4 och göra beställningen här.

Anvisningar för användning av Filla&Rilla i undervisningen

  1. Be barnen öppna webbläsaren (t.ex. Google Chrome). Vi rekommenderar att ni använder den senaste versionen av webbläsaren.
  2. Be barnen gå till webbplatsen fillarilla.fi/sv/ och trycka på den gröna rutan där det står GÅ VIDARE.
  3. När alla uppgiftssidor i en inlärningssektion är gjorda, ber inlärningsmiljön barnet att skriva in sitt namn och ladda ner betyget. Besluta på förhand om du anvisar eleverna att spara eller skriva ut sitt betyg. I betyget anges uppgifter som ska göras hemma eller på skolvägen. En del av uppgifterna i betyget ska man göra tillsammans med en vårdnadshavare. Det lönar sig att be eleverna att ta hem betygen till sina vårdnadshavare.
  4. Efter varje studiestund, dvs. sektion, är det bra att ha en liten stund för slutsamtal. Hurdana saker undervisade man om i sektionen? Vad lärde sig barnen? Kändes något svårt eller överraskande för barnen? Vilken var den mest intressanta uppgiften? Vilka förslag på uppgifter stod i betyget?

Dessutom är det bra att uppmuntra barnen att cykla på fritiden, då kommer barnen bättre ihåg det de lärt sig när de repeterar det i trafiken. Ni kan kanske också ordna en cykeltur, till exempel till en närbelägen motionsplats eller till biblioteket, där ni övar på att cykla även under skoldagen.

Trevliga och lärorika stunder i den digitala inlärningsmiljön!

Tekniska rekommendationer

Filla&Rilla fungerar bara ordentligt om alla kakor godkänns.

Filla&Rilla kan användas med en surfplatta och dator samt med de vanligaste webbläsarprogrammen. Filla&Rilla fungerar också med mobilen, men på en mycket liten skärm syns inte alla uppgifter nödvändigtvis så bra.

Vi rekommenderar att du använder de nyaste webbläsarversionerna.

Kontrollera också att nätförbindelsen är stark så att inlärningsmiljöns bilder och videor laddar så som de ska.

Observera att uppgifterna i en viss inlärningssektion ska göras på en gång och att det inte lönar sig att stänga webbläsaren mitt under inlärningssektionen.

Observera också att en klick på webbläsarens tillbaka/vidare-knapp eller uppdatering av sidan laddar sidan på nytt och nollställer situationen. Instruera eleverna att sidan inte ska uppdateras mitt under inlärningssektionen.

Du kan justera skärmens storlek i Chrome genom att klicka på de tre punkterna i det övre högra hörnet, där du hittar alternativet ”Zoom”.  I Firefox kan du ändra skärmens storlek genom att klicka på de tre strecken i det övre högra hörnet, under vilka du hittar ”Zoom”. Att justera sidans storlek fungerar också ofta genom att klicka på ctrl-tangenten samtidigt med antingen ”+” eller ”-”.

Fillas&Rillas uppgifter lämpar sig också väl som pararbete. Detta bör beaktas särskilt om det inte finns tillräckligt med utrustning i skolan för alla elever.