Körfärdighetsdelen

I trafiken ska man kunna hantera sin egen cykel. Det är till exempel viktigt att kunna bromsa effektivt, cykla långsamt och styra kontrollerat. Dessutom är det viktigt att kunna styra cykeln med en hand så att du vid svängning eller omkörning kan visa riktningstecken.

Det lönar sig att öva cykelhantering på en säker plats.

I denna sektion hittar du uppgifter och idéer för att öva körskicklighet.

Den utskrivbara beskrivningen för hur man bygger en körbana finns här: Utskrivbar anvisning