Nivå 3 & Sektion 3: Växelverkan och cyklistens plats

I trafiken är du tillsammans med andra. Därför måste du förutse andras beteende och också själv vara förutsägbar. Det är viktigt att du cyklar på den rätta platsen enligt reglerna på olika vägar.

Ha det så kul med uppgifterna!