Hemsida » Elever » Nivå 1 & Sektion 4: Korsning av vägar och svängning_FR24

Nivå 1 & Sektion 4: Korsning av vägar och svängning_FR24

I denna sektion lär du dig hur man ska korsa vägar och beakta andra väganvändare.

Dessutom lär du dig hur man svänger säkert med cykeln.

Trevlig resa!