Hemsida » Elever » Nivå 2 & Sektion 2: Uppmärksamhet, förutseende och växelverkan _SWE24

Nivå 2 & Sektion 2: Uppmärksamhet, förutseende och växelverkan _SWE24

Det är viktigt för dig att vara uppmärksam i trafiken och förutse vad som kommer att hända härnäst.

När alla är uppmärksamma och beaktar andra är det roligare och säkrare att vara tillsammans!

Trevlig resa med uppgifterna!