Sektionernas inlärningsinnehåll

Inlärningsinnehållen i sektionerna i nivå 1

De centrala teman i sektionerna i nivå 1 är säkerhetsutrustning, växelverkan och uppmärksamhet. Dessutom lär man sig att känna igen olika vägar och cyklistens plats på dessa. I uppgifterna behandlas också hur man cyklar säkert från gården till vägen samt väjningsreglerna och säker svängning när man korsar vägen.

I betygen för inlärningsdelarna uppmanas man att kontrollera den egna cykelns och hjälmens skick tillsammans med en vårdnadshavare. I uppgifterna funderar man också på den egna gården och att åka iväg från den, samt på trafikmärkena och övergångsställena på den egna skolvägen.

Nivå 1 & Sektion 1: Säkerhetsutrustning och cykling från gården till vägen

I denna sektion betonas bekantskapen med säkerhetsutrustningen.

Dessutom behandlar uppgifterna hur man cyklar säkert från gården till vägen.

Nivå 1 & Sektion 2: Uppmärksamhet, förutseende och växelverkan

Tyngdpunkten ligger på förmågan för växelverkan, förutseende och uppmärksamhet. I uppgifterna behandlas varför sikthinder är viktiga att beakta i trafiken.

Nivå 1 & Sektion 3: Cyklistens plats på olika vägar

Man lär sig känna igen olika vägar och tillhörande trafikmärken. Man lär sig var man ska cykla på olika vägar.

Nivå 1 & Sektion 4: Korsning av vägar och svängning

Man lär sig hur man svänger med hänsyn till andra. Dessutom betonas grundläggande trafikregler vid korsning av vägen med betoning på vikten av att beakta andra.

Inlärningsinnehållen i sektionerna i nivå 2

På nivå 2 fördjupas det som man lärt sig på nivå 1. Nya saker som man lär sig är bl.a. ”Obligatoriskt stopp”-märket, ”Väjningsplikt i en korsning”-märket och väjningsreglerna när ett fordon svänger.

I betygens uppgifter kontrollerar man den egna cykelns och hjälmens skick med en vårdnadshavare. Dessutom uppmanas man att observera hurdana övergångsställen och korsningar som finns nära hemmet eller skolan och hurdana väjningsregler är förknippade med dessa korsningar. Eleven ombes också att fundera på hur man kan interagera tillsammans med andra väganvändare i trafiken. Säker svängning till vänster är temat i nivåns sista sektion.

Nivå 2 & Sektion 1: Cykeln och säkerhetsutrustning

Temat för denna sektion är cykeln och säkerhetsutrustningen. Man repeterar saker om säkerhetsutrustningen och lär sig besikta hjälmen och cykelns skick.

Nivå 2 & Sektion 2: Uppmärksamhet, förutseende och växelverkan

I denna sektion fortsätter man att fördjupa förmågorna för uppmärksamhet, förutseende och växelverkan. Man lär sig hur man förutser andras beteende och hur man själv är förutsägbar. Man behandlar hurdana risker är förknippade med ouppmärksamhet.

Nivå 2 & Sektion 3: Väjningsreglerna

I denna sektion fördjupas kunskapen om väjningsreglerna. Man lär sig väjningsreglerna för när fordonet har en triangel, ett stoppmärke eller när fordonet svänger.

Nivå 2 & Sektion 4: Cyklistens plats på olika vägar

I denna sektion repeterar man det gamla och lär sig nytt om cyklistens plats på olika vägar. Dessutom behandlas säker svängning till vänster.

Inlärningsinnehållen i sektionerna i nivå 3

På nivå 3 behandlas nya saker som till exempel vintercykling, cykling i underfarter, förbuds- och varningsmärken samt korsning av plankorsningar.

I likhet med de tidigare sektionerna ligger betoningen fortfarande på förmågorna för förutseende och växelverkan.

Nivå 3 & Sektion 1: Cykeln och säkerhetsutrustning

I denna sektion lär man sig om säker cykling året runt.

Nivå 3 & Sektion 2: Uppmärksamhet och förutseende

I trafiken ska man beakta olika saker under olika årstider. I denna sektion behandlas till exempel årstidernas effekt på observationerna.

Nivå 3 & Sektion 3: Växelverkan och cyklistens plats

I denna sektion repeteras det som man lärt sig om växelverkan. I uppgifterna behandlas omkörning, visande av riktningstecken med handen och cykling i grupp.

Nivå 3 & Sektion 4: Trafikmärken och väjningsregler

I denna sektion repeterar man väjningsreglerna och lär sig nya varnings- och förbudsmärken.

Inlärningsinnehållen i sektionerna i nivå 4

På nivå 4 behandlas nya saker som till exempel saker förknippade med lastning av cykeln och elcykling. I sektionen repeterar man det som man lärt sig på de tidigare nivåerna med allt mångsidigare och mer utmanande uppgifter.

Nivå 4 & Sektion 1: Jag och min cykel

I denna sektion lär man sig om säker elcykling och cykellastning. Dessutom repeteras kontroll av cykelns och hjälmens skick. I sektionen funderar man också på hjälmens användning.

Nivå 4 & Sektion 2: Observation och förutseende

I denna sektion lär man sig att känna igen olika sikthinder i trafiken. Dessutom lär man sig om att göra observationer vid olika tidpunkter och i olika väder.

Nivå 4 & Sektion 3: Uppmärksamhet och växelverkan

I denna sektion behandlas säker svängning och omkörning. Dessutom funderar man på vad som kunde hindra andra väganvändare från att se dig.

Nivå 4 & Sektion 4: Väjningsreglerna och cyklistens plats

I denna sektion repeterar man det gamla och lär sig nytt om väjningsreglerna. Dessutom lär man sig om cyklistens plats på olika vägar. I sektionens uppgifter behandlas också trafikmärken som förbjuder cykling.

Körskicklighetsuppgifter

Denna nivå innehåller uppgifter och anvisningar som stöder utvecklingen av körskickligheten.

Demo-nivå

Här finns sektioner som gjorts för att presentera Filla&Rilla. Uppgifterna kan utnyttjas som tilläggsuppgifter.