Tillgänglighetsbeskrivning

Denna tillgänglighetsbeskrivning gäller tjänsten fillarilla.fi och är uppgjord/daterad 11.9.2020.

Digitaltjänstens tillgänglighet

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven

Ej tillgängligt innehåll

Webbplatsen uppfyller ännu inte kraven till alla delar

Att observera: H5P-uppgifterna är inte tillgängliga

Otillgängligt innehåll och dess brister

Uppgifter som använder H5P-innehåll är inte tillgängliga, eftersom H5P inte har gjort sin egen tjänst helt tillgänglig. Tilläggsinformation på engelska på H5P:s webbplats.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

1.1 Icke-textuellt innehåll

Noterade du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst?

Berätta för oss om den brist du upptäckt med webblanketten eller per e-post på adressen fillarilla@liikenneturva.fi, och vi gör vårt bästa för att korrigera bristen.

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ge först respons till oss, det vill säga sidadministratören. Det kan ta 14 dagar att få svar. Om du inte är nöjd med svaret du fått eller om du inte alls får svar inom två veckor kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats berättas noggrant hur anmälan kan göras och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

www.tillgänglighetskrav.fi

saavutettavuus(at)avi.fi

telefonnummer växel 0295 016 000

Vi erbjuder stöd till användare som inte har tillgång till digitala tjänster

Trafikskyddet erbjuder stöd för fostrare för inlärning av säker cykling och har utvecklat flera sätt att undervisa lågstadieelever i säker cykling. Trafikskyddets experter nås per telefon på numret 020 7282 300 (växel).