Uppgifter vid sidan om användning av Filla&Rilla

På denna sida hittar du uppgifter som lämpar sig för eleverna vid sidan om användningen av Filla&Rilla. Uppgifterna är uppdelade nedan enligt delområdena av säker cykling. Det är viktigt att man förutom att göra de digitala uppgifterna i inlärningsmiljön också övar säker cykling i den verkliga trafikmiljön.

Du får struktur i användningen av Filla&Rilla genom att skriva ut dina elevers Filla&Rilla-pass:

Filla&Rilla-pass för nivåerna 1 och 2 

Filla&Rilla-pass för nivåerna 3 och 4

Du kan också beställa pass till eleverna från Trafikskyddet (gå till Trafikskyddets materialsektion här).

Du vet väl att du hittar mycket material för lärare på Trafikskyddets webbplats?

Säkerhetsutrustning

Utskrivbara inspektionskort

Nedan hittar du utskrivbara inspektionskort för cykelns och hjälmens skick för eleverna. (Du kan också beställa kort från Trafikskyddet. Gå till materialsektionen här.)

Cykelns inspektionskort

Hjälmens inspektionskort

Uppmärksamhet och växelverkan i trafiken

För diskussion i klassen eller som hemuppgift:

  • Hurdana sikthinder finns på din skolväg? Hur bör de beaktas?
  • På vilka olika sätt kan du interagera med andra i trafiken?
  • Varför får man inte använda telefonen i trafiken?

Övning av körskicklighet

Du hittar den utskrivbara anvisningen för att bygga en körskicklighetsbana här