Nivå 1 & Sektion 2: Uppmärksamhet, förutseende och växelverkan_FR24

Det är viktigt för dig att vara uppmärksam i trafiken. Beakta andra väganvändare och förutse vad de gör härnäst. Det är också viktigt att andra väganvändare vet vad du tänker göra härnäst.

I denna sektion lär du dig om växelverkan och att känna igen sikthinder som kan hindra väganvändare från att se varandra.
Trevlig och trygg resa!